Hjem Tjenester Maskinpark Om Brodrene Sorensen Kontakt oss Til Salgs

Entreprenørtjenester
Hjullastertjenester
Lastebiltjenester
Vareleveranser
Borerigg
 


ENTREPRENØRTJENESTER:

Dette er et utvalg av de entreprenørtjenester som Brødrene Sørensen tilbyr:

- Utgraving av små og store tomter
- Pikking av fjell / sprenging av fjell
- Rivningsarbeid
- Renovering av vann og avløpsledninger
- Dreneringsarbeid
- Bygging av tursti/ skogsvei
- Planering
- Grøfting
- Fjerning av røtter og stubber med dyrkningskuffel.
- Sortering av masser/ plenjord-produksjon/