Hjem Tjenester Maskinpark Om Brodrene Sorensen Kontakt oss Til Salgs

Entreprenørtjenester
Hjullastertjenester
Lastebiltjenester
Vareleveranser

 


Vareleveranser:

Vi leverer fra eget lager:
- Plenjord
- Fyllmasser
- Sorterte steinmasser
- Pukkstein
- Grov pukkstein
- Moloblokker

Vi leverer også alle typer pukkverksprodukter:
- Sand, subb, pukk, støtsand og granulert asfalt